Project 7540 - AMEEL TO-GET-THERE


ESF- Investeert in jouw Toekomst

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

De inhoud van het ESF-project kan als volgt worden omschreven: Ameel Candy World wil samen met de medewerkers volop gaan voor digitalisering. Naast de grote investering in software, willen we ook in onze mensen investeren. We organiseren een intensieve periode van digitale opleidingen rond Navision, Navitrans en diverse andere digitale opleidingen. Hierbij worden zowel externe opleidingen, interne opleidingen als zelfstudie voorzien.

Via dit project wordt ernaar gestreefd de competenties van onze medewerkers te bevorderen en zichtbaar te maken.

Het totale subsidiabele bedrag wordt geraamd op 84.930,46 euro.

Maximaal 20,00% ESF ten bedrage van 16.986,09 euro

Maximaal 30,00% VCF ten bedrage van 25.479,14 euro

Minimaal 50,00% private middelenLaden
Laden