SAMEN voor een efficiënter transport!


Beste klant,

In deze turbulente tijden waar COVID voor allerlei verstoringen en prijsstijgingen in de markt zorgt willen wij u toch dezelfde uitstekende service blijven bieden. Echter, verschillende grondstoffen en afgewerkte producten waren en zijn soms in bepaalde periodes niet meer beschikbaar of zijn fors gestegen in aankoopprijs. Ook transport is de laatste maanden een heel stuk duurder geworden en dit niet alleen maar door de stijgende brandstofprijzen. Vandaar dat wij, om nodeloze kosten te vermijden, er alles zullen aan doen om dit transport zo efficiënt mogelijk te organiseren. En dit moeten we SAMEN doen! Vandaar dat we de vaste leveringsdag per week terug in het leven roepen. 

Wij bieden u 1 vaste leveringsdag in de week aan. Tijdens de voorbije pandemie hebben wij de flexibiliteit geboden om telkens af te wijken van de vaste leveringsdag. Wij moeten nu echter ons model herzien en de nadruk leggen op structuur, regelmaat en automatisatie. Maar, we houden er ook rekening mee dat er zich nu en dan eens uitzonderlijke situaties kunnen voordoen waardoor een levering op de vaste toegewezen leveringsdag absoluut niet mogelijk is. Voor deze uitzonderlijke situaties zullen wij naast de gewone leveringsdag dan ook een uitzonderlijke leveringsdag in diezelfde week aanbieden mits duidelijke motivering van het uitzonderlijke gebeuren. Op deze manier hopen wij het bedrag voor franco levering niet te moeten verhogen en de uitstekende klantenservice te behouden.

Deze wijziging zal begin juni 2022 doorgevoerd worden. U wordt hiervan geruime tijd op voorhand op de hoogte gebracht via brief, e-mail, vertegenwoordiger, contactpersoon,… 

Gouden tip: Probeer zo veel als mogelijk gegroepeerd en tijdig te bestellen om aan het ongewijzigde minimumbedrag te kunnen voldoen en dit richting uw vaste leveringsdag!

We danken u alvast voor het vertrouwen en begrip en houden jullie verder op de hoogte.
Laden
Laden