PRIJSWIJZIGINGENGeachte klant,

We worden momenteel massaal geconfronteerd met berichten over gestegen gas- en elektriciteitsprijzen, steeds duurder wordend transport, nog nooit geziene prijsstijgingen van grondstoffen, loonindexeringen, gestegen huurprijzen, enz.

Op een gegeven ogenblik kunnen ook wij daar niet meer naast kijken of naast ons neerleggen. Op dagelijkse basis ontvangen wij nu prijsstijgingen van onze leveranciers. In tegenstelling tot de normale gang van zaken, worden de prijsafspraken gestopt en gaan de nieuwe prijzen met onmiddellijke ingang in.

De leveranciers halen begrijpelijkerwijze overmacht aan als reden.

Wij hebben die stijgingen gedurende onze beursperiode zoveel als mogelijk gebufferd, maar nu zijn wij genoodzaakt deze op onze beurt toch door te rekenen.

Omdat dit niet ongemerkt zou gebeuren, bieden wij u deze kennisgeving. Dit laat u toe om op uw beurt ook uw verkoopsprijzen aan te passen.

Wij danken u in alle geval voor het begrip en weet dat wij niet zelf aan de basis van deze stijgingen liggen. Samen met u hopen wij dat het normale leven en aanvaardbare marktprijzen ooit weer kunnen deel uitmaken van het gewone bedrijfsleven.

DOWNLOAD HIER het document waarop u kan terugvinden welke leveranciers binnenkort een prijswijziging doorvoeren. Laden
Laden